نویسنده = محمدرضا نایینیان
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اعتبار و روایی مقیاس کوتاه چندوجهی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان (BMSLSS)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-234

10.22070/cpap.2020.2899

محمدرضا نائینیان؛ سمانه خطیبی؛ فاطمه سادات ادب دوست


2. اعتبار یابی و رواسازی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-199

10.22070/cpap.2017.15.1.189

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری؛ مهتاب رجبی؛ زهرا سلطانی‌نژاد


3. استفاده از اینترنت و رابطه آن با سلامت روان و کیفیت زندگی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-113

10.22070/14.2.103

محمدرضا نائینیان؛ فاطمه ادب دوست؛ سمانه خطیبی؛ فاطمه قمیان


4. ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-172

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری


5. بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-128

محمد رضا نائینیان؛ زکیه گوهری؛ سکینه مطلبی نژاد؛ منصوره بلوچان


6. مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی


7. بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-50

محمدرضا نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ معصومه شریفی؛ مهری هادیان


8. مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 47-59

محمدرضا نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ رسول روشن؛ کبری صیدمحمدی؛ زهره خلمی


9. مقایسه برخی فرایندهای شناختی در بیماران صرعی قبل و پس از درمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 17-22

محمدرضا نایینیان