نویسنده = مهناز علی‌اکبری دهکردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-19

10.22070/14.2.7

مهدی امیدیان؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ مجید صفاری‌نیا؛ علی‌اکبر شریفی


2. تاثیرآموزش رفتارهای سالم جنسی در کاهش نشانه‌های اختلال اضطرابی وسواس- بی اختیاری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-102

مجتبی دلیر؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی


3. بررسی مقایسه‌ای ملاک‌های همسر‌گزینی در دختران جوان شهر اهواز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 75-84

مهناز علی‌اکبری دهکردی