نویسنده = حمیدطاهر نشاط‌دوست
تعداد مقالات: 2
1. رابطه‌ی بین عاطفه‌ی مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-64

محمد سلطانی‌زاده؛ مختار ملک‌پور؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست


2. بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایت زناشویی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 69-78

محمدباقر کجباف؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ قاسم خالوئی