نویسنده = فرامرز سهرابی
تعداد مقالات: 6
2. سه رویکرد برای درک و طبقه‌بندی اختلال‌های روانی: ICD-11, DSM-5, RDoC

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 257-281

10.22070/cpap.2020.2902

ندا شاهواروقی فراهانی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد مهراد صدر؛ سید سپهر هاشمیان


3. تأثیر سایکودراما در درمان پرنده‌هراسی (پژوهش مورد منفرد)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-16

هدی پوررضائیان؛ فرامرز سهرابی؛ مهدی پوررضائیان


4. اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-64

الهام راشدی؛ فرامرز سهرابی؛ جمال شمس


5. مقایسه اثربخشی موسیقی‌درمانی با تصور هدایت‌شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-16

طاهره فلاح؛ فرامرز سهرابی؛ علی زاده محمدی