نویسنده = طیبه محتشمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس ناامیدی کودکان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-222

10.22070/cpap.2020.2849

مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ شهین علی اکبری دهکردی


2. بررسی خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه چشم‌انداز زمان در جمعیت بزرگ‌سالان شهر تهران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-169

10.22070/14.2.157

سوسن علیزاده فرد؛ طیبه محتشمی؛ مرجان حقیقت‌گو؛ فیلیپ جورج زیمباردو


3. پیش‌بینی اختلال جسمانی شکل در کودکان دارای اضافه وزن

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-120

مهناز علی اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده؛ معصومه تدریس تبریزی