نویسنده = رضا عبدی
تعداد مقالات: 4
1. نقش علّی عوامل زیستی - روانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-108

10.22070/cpap.2020.2943

افسانه جوربنیان؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ رضا عبدی


2. نقش افکار تکرارشونده منفی به‌عنوان عامل فراتشخیصی در پیش‌بینی شدت علائم اختلالات هیجانی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-111

10.22070/cpap.2020.2911

افسانه جوربنیان؛ رضا عبدی؛ غلامرضا چلبیانلو


4. الگوی ارتباطی ابعاد بهنجار شخصیت با مشکلات و بدتنظیمی هیجانی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-70

10.22070/14.2.59

رضا عبدی؛ غلامرضا چلبیانلو؛ محمد مهراد صدر