نویسنده = فاطمه رضایی
تعداد مقالات: 4
1. نقش میانجی طرح‌واره‌های هیجانی در رابطه بین آسیب‌های دوران کودکی با اختلال اضطراب فراگیر

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-101

10.22070/cpap.2020.2910

علی اصغر فرخزادیان؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی


3. اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تشنج و خودمدیریتی بیماران صرع مقاوم به درمان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-39

10.22070/cpap.2020.2855

سمیه روشن‌نیا؛ فاطمه رضایی؛ عزت‌اله قدم‌پور


4. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-32

فاطمه رضایی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ نجمه وکیلی زارچ؛ بابک امرا؛ حسین مولوی