کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

10.22070/cpap.2020.2950

محمدآقا دلاورپور؛ محمد ابراهیمی؛ مهدی زهره‌وند


2. ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1399

10.22070/cpap.2021.3137

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


3. نسخه‌های کوتاه سیاهۀ نشانه‌های بیماری (SCL): وارسی روایی و اعتبار

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-162

10.22070/cpap.2020.2929

فاطمه اخوان عبیری؛ محمدرضا شعیری


5. ضروریات طراحی و رواسازی مقیاس‌های روانشناختی: راهنمایی برای پژوهشگران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-212

10.22070/cpap.2020.2917

حجت اله فراهانی؛ رسول روشن چسلی


6. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-138

10.22070/cpap.2020.2913

فاطمه چینی‌فروشان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


8. بررسی اعتبار و روایی مقیاس کوتاه چندوجهی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان(BMSLSS)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-234

10.22070/cpap.2020.2899

محمدرضا نائینیان؛ سمانه خطیبی؛ فاطمه ادب‌دوست


9. ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-204

10.22070/cpap.2020.2828

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی؛ نیما قربانی


10. کاربرد پرسشنامه افسردگی بک – 2 در دانشجویان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 173-188

چنگیز رحیمی


11. وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-20

علیرضا ماردپور؛ محمدرضا شعیری؛ موسی کافی


12. تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 35-48

سمیه مهدی‌پور؛ شهریار شهیدی؛ رسول روشن؛ محسن دهقانی


13. روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 11-27

لیلا حیدری‌نسب؛ محمود منصور؛ پرویز آزاد فلاح؛ محمد رضا شعیری