کلیدواژه‌ها = سلامت عمومی
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-64

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ عسکر آتش افروز؛ منیجه شهنی ییلاق؛ شبنم رضایی


3. تأثیر مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-34

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمد علی محمدی فر؛ محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری


4. رابطه سلامت عمومی و تعلل ورزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-46

محسن گل محمدیان؛ پریسا یاسمی نژاد؛ زهرا فیض آبادی فراهانی؛ نادر نادری