کلیدواژه‌ها = طرح‌واره‌درمانی
تعداد مقالات: 4
3. مقایسه اثربخشی سه روش درمانگری مبتنی بر طرحواره، شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی همسران جانبازان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-134

10.22070/cpap.2020.2890

مائده آقائی پور گواسرائی؛ آزاده طاولی؛ اکرم‌السادات کمال؛ زینب غفوری غلامی


4. اثر طرح‌واره‌درمانی بر تاب‌آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی فرزندان شبه خانواده

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-25

10.22070/cpap.2017.15.1.17

مستانه مرادحاصلی؛ مسیب یارمحمدی واصل