کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های روان‌سنجی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 205-214

10.22070/cpap.2020.2829

زهرا زنجانی؛ حمید یعقوبی؛ لادن فتی؛ محمدرضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی


اعتبار یابی و رواسازی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 189-199

10.22070/cpap.2017.15.1.189

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری؛ مهتاب رجبی؛ زهرا سلطانی‌نژاد