کلیدواژه‌ها = روان‌سنجی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 159-172

10.22070/cpap.2020.2950

محمدآقا دلاورپور؛ محمد ابراهیمی؛ مهدی زهره‌وند


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 173-182

10.22070/cpap.2020.2951

مطهره فسنقری؛ رسول روشن چسلی؛ زهرا علامه؛ بهناز ارتضائی


3. ضروریات طراحی و رواسازی مقیاس‌های روانشناختی: راهنمایی برای پژوهشگران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-212

10.22070/cpap.2020.2917

حجت اله فراهانی؛ رسول روشن چسلی


4. رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 237-248

10.22070/cpap.2020.2900

سارا کریمی؛ رحیم یوسفی؛ مهران سلیمانی