کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 29
26. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 23-38

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ فواد ساعد؛ پروین دیباج‌نیا؛ جعفر زنگنه


28. بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 23-32

محمد علی گودرزی؛ زهرا معینی رودبالی


29. نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-23

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ ناصر گلک