کلیدواژه‌ها = اعتبار
تعداد مقالات: 32
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (compact) درنمونه‌های غیربالینی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22070/cpap.2021.3077

زینب سلیمانی؛ محمد رضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی؛ سهیلا قمیان


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 173-182

10.22070/cpap.2020.2951

مطهره فسنقری؛ رسول روشن چسلی؛ زهرا علامه؛ بهناز ارتضائی


3. نسخه‌های کوتاه سیاهۀ نشانه‌های بیماری (SCL): وارسی روایی و اعتبار

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-162

10.22070/cpap.2020.2929

فاطمه اخوان عبیری؛ محمدرضا شعیری


5. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-138

10.22070/cpap.2020.2913

فاطمه چینی‌فروشان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


7. ضروریات طراحی و رواسازی مقیاس‌های روانشناختی: راهنمایی برای پژوهشگران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-212

10.22070/cpap.2020.2917

حجت اله فراهانی؛ رسول روشن چسلی


8. بررسی اعتبار و روایی مقیاس کوتاه چندوجهی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان (BMSLSS)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-234

10.22070/cpap.2020.2899

محمدرضا نائینیان؛ سمانه خطیبی؛ فاطمه سادات ادب دوست


10. ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-204

10.22070/cpap.2020.2828

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی؛ نیما قربانی


11. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 201-211

10.22070/cpap.2017.15.1.201

آرزو پالیزیان؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی


12. ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-162

10.22070/13.2.151

راحله مسعودی ثانی؛ بهمن بهمنی؛ علی عسگری؛ محمدسعید خانجانی؛ نسیم پاک‌نیا


13. بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضایت از زندگی در دانشجویان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-144

فاطمه دائمی؛ محسن جوشنلو


14. اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-140

رسول روشن چسلی؛ صدیقه میرزایی؛ امیر نیک‌آذین


15. ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-172

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری


16. بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-128

محمد رضا نائینیان؛ زکیه گوهری؛ سکینه مطلبی نژاد؛ منصوره بلوچان


17. بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-50

محمدرضا نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ معصومه شریفی؛ مهری هادیان


18. وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-20

علیرضا ماردپور؛ محمدرضا شعیری؛ موسی کافی


19. بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-52

رسول روشن؛ رضا شاکری


20. تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 35-48

سمیه مهدی‌پور؛ شهریار شهیدی؛ رسول روشن؛ محسن دهقانی


21. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 23-38

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ فواد ساعد؛ پروین دیباج‌نیا؛ جعفر زنگنه


22. بررسی مجدد پایایی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 49-56

محسن جوشن‌لو؛ غلامحسین قائدی


23. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 57-70

امید ساعد؛ رسول روشن؛ علیرضا مرادی


24. بررسی پایایی و اعتبار مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی *(IIP-127)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-20

محمدعلی بشارت


25. اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدیدنظر‌‌شده پرسشنامه حالت صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 21-34

محمدعلی اصغری مقدم؛ الهام حکیمی‌راد؛ طاهره رضازاده