کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 11
1. کاربرد پرسشنامه افسردگی بک – 2 در دانشجویان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 173-188

چنگیز رحیمی


3. رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-26

رزیتا امانی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


4. پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 13-24

رزیتا امانی؛ محمدرضا مجذوبی


5. نقش نگرش و آگاهی دانشجویان از مسائل و خدمات روان‌شناختی در مراجعه به مراکز مشاوره دانشجویی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-60

حمید یعقوبی؛ مهدیه ملیانی؛ آزاده طاولی


6. روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 11-27

لیلا حیدری‌نسب؛ محمود منصور؛ پرویز آزاد فلاح؛ محمد رضا شعیری


7. تأثیر رابط مشاوران همسان در ارتقای سلامت روانی و سازگاری دانشجویان جدیدالورود غیربومی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 35-42

رسول روشن؛ محمدرضا شعیری؛ حمید یعقوبی


8. رابطه‌‌ کمال‌‌گرایی‌‌ و مشکلات‌ بین‌ شخصی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-8

محمدعلی ‌ بشارت‌


9. بررسی ازدواج‌های موفق و ناموفق در بین دانشجویان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 9-16

علی فتحی‌آشتیانی؛ خدابخش احمدی


10. حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 23-34

محمدرضا شعیری؛ نوشین چترچی