کلیدواژه‌ها = درد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدل تنظیم هیجانی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-38

10.22070/cpap.2017.15.1.27

سامره اسدی مجره؛ فیروزه سپهریان آذر؛ علی عیسی‌زادگان؛ حمید پورشریفی


2. تغییر مفهوم درد طیِّ زمان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-172

10.22070/13.2.165

محمدعلی اصغری مقدم