کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
رابطه هوش هیجانی، حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گیلان

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 111-119

10.22070/cpap.2020.2821

ایرج شاکری نیا؛ فریدون رمضانی؛ حسین واحد چوکده؛ محمد دوستار


بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 31-38

روح‌اله عباسی؛ رسول روشن‌چسلی