کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 7
پیش‌بینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 33-42

10.22070/14.1.33

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ محبوبه طاهر؛ سیده زینت فلاح مرتضی‌نژاد؛ سیده زهرا سیدنوری


اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 57-68

سمیه آقامحمدی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ زینب کاظمی