کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 7
2. نقش ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی نارضایتی جنسیتی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-65

10.22070/cpap.2020.2922

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ سید مرتضی مدرس غروی


6. ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران اداره‌های تربیت‌بدنی استان خوزستان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-74

صدیقه حیدری نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ مهرانگیز پاینده


7. بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-69

مجید محمود علیلو؛ احمد اسمعلی؛ حسین واحدی؛ رسول رضایی