کلیدواژه‌ها = نوجوان
تعداد مقالات: 4
2. ارتباط تیپ‌شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش‌بین تیپ شخصیتی D

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-50

10.22070/13.2.43

نادیا قره گوزلو؛ اکبر عطادخت؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی


3. نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-84

10.22070/13.2.77

رزیتا امانی


4. بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 17-26

محمود نجفی؛ حسن احدی؛ علی دلاور