دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
1. طغیان علیه سرنوشت: افزایش تلاش راهبردی و احساس کنترل از خلال بازآموزی اسنادی در دانشجویان مشروطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

10.22070/cpap.2019.2738

مریم احمدیان نسب؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ منصوره‌السادات صادقی؛ شهرام محمدخانی


2. مقایسه نتایج پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ در نمونه 13 ساله غیر بالینی شهرقم با نمونه مشابه آن در نظام جامع اکسنر (2003)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

حسین کنجکاو؛ محمدرضا شعیری


3. اثربخشی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به واژینیسموس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2938

مطهره نصرت آبادی؛ علی افضلی گروه


4. نقش عوامل مادرانه در شکل‌گیری مشکلات رفتاری کودکان: تلویحاتی در فرزند‌پروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2939

مریم قسامی؛ شعله امیری؛ مهرداد کلانتری؛ هوشنگ طالبی


5. اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی و فراخنای حافظه بیماران مبتلا به اختلال صرع لوب گیجگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2940

شهین آزموده؛ اسماعیل سلیمانی؛ علی عیسی‌زادگان


6. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2941

ابراهیم رهبر کرباسدهی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عباسعلی حسین‌خانزاده؛ فاطمه رهبر کرباسدهی


7. ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی پرسشنامه نسخه کوتاه شخصیت زاکرمن - کلمن - آلوجا (ZKA-PQ/SF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2942

هادی فرهادی؛ سمیه رهنمایی


8. نقش علّی عوامل زیستی - روانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2943

افسانه جوربنیان؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ رضا عبدی


9. نقش تعدیل‌کننده و واسطه‌ای توانمندی ایگو در رابطه بین روابط موضوعی و حالات هویت در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2944

زهرا نیکوصفت؛ فاطمه قره‌باغی


10. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2945

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


11. ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


12. تعارضات زناشویی و نیازهای اساسی: نقش میانجی معنویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2947

کبری قاسمی مقدم؛ عبدالله شفیع‌آبادی؛ اصغر شریفی


13. بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان به مادران بر پرخاشگری، تاب‌آوری نوجوانان دختر شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2948

مینا قنواتیان؛ علی مهداد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


14. بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2950

محمدآقا دلاورپور؛ محمد ابراهیمی؛ مهدی زهره‌وند


15. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2951

مطهره فسنقری؛ رسول روشن چسلی؛ زهرا علامه؛ بهناز ارتضائی


16. تحلیل دیداری و آماری داده‌ها در طرح‌های آزمایشی تک‌موردی: راهنمایی برای پژوهشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2952

حجت‌اله فراهانی


17. روابط ساختاری نشانه‌های اضطراب اجتماعی با کمال‌گرایی در دانشجویان: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

علیرضا محمدی؛ رسول روشن چسلی


18. اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22070/cpap.2020.2971

فاطمه ابراهیمی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی؛ سعید قنبری؛ کارینه طهماسیان


19. اعتبارسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن، کولمن، آلوجا (ZKA-PQ/SF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

صمد دارابیان؛ عباس متولیان؛ لیلا جانانی؛ مهدی امینی؛ عاطفه موسوی


20. نقش میانجی نگرانی و نشخوار فکری در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22070/cpap.2020.3047

هایده پور؛ احمد منصوری


21. بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن‌آگاه در کاهش مشکلات برونی‌‏سازی کودکان پسر دبستانی و رفتارهای فرزندپروری مادران آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22070/cpap.2020.7151.0

فاطمه خزایی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ محمدرضا جلالی


22. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (compact) درنمونه‌های غیربالینی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22070/cpap.2021.3077

زینب سلیمانی؛ محمد رضا شعیری


23. ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

لیلی عباسی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی