دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
هنجاریابی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.22070/cpap.2022.14857.1116

بهاره محمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


شناسایی رویاهای رایج و رابطه آن‌‌ها با ابعاد نگرش نسبت به رویا در فرهنگ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.13859.1044

فهیمه عسکری؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ یداله زرگر


اثربخشی طرحواره درمانی بر تحمل ابهام و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه_بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.14025.1061

ماندانا گل آوری؛ فلور خیاطان


اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بیش فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.15480.1167

محسن شاکری نسب؛ فرزانه آسیایی؛ سجاد قربانی اسفیدان؛ مصطفی پارسا نژاد


اثر القای شرم و گناه بر عملکرد خودکنترلی در تکلیف در دانشجویان دانشگاه شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.7249.0

مهدی رضا سرافراز؛ محجوبه پورابراهیمی


ویژگی‌های روانسنجی پروفایل بهزیستی پرما: ابزاری چند مولفه‌ای برای سنجش شکوفایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.13354.1004

محمدرضا سهیلی؛ علیرضا پیرخائفی؛ اکبر محمدی


اثربخشی مواجهه درمانی مداوم بر تاب آوری و نشانه های بالینی دختران آزار دیده ی جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.14984.1128

سمیره کریمی؛ شکوفه متقی؛ آفسانه مرادی


پیش‌بینی خودجرحی بدون قصد خودکشی بر اساس درمعرض قرارگرفتن، انتظارات پیامد و خودکارآمدی اجتنابی در دانشجویان دانشگاه گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.15214.1153

زینب شریفی پور چوکامی؛ عباس ابوالقاسمی؛ موسی کافی


پیش‌بینی نشانه‌‌های اختلال اضطراب فراگیر بر اساس فرانگرانی، اجتناب تجربه‌ای و سیستم‌‌های مغزی-رفتاری BIS/BAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.15353.1160

فاطمه تاجیک؛ علی عیسی زادگان؛ شیرین زینالی


بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ارزیابی مقیاس ارگاسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.7222.0

افشین صلاحیان؛ غزال کیان فرید؛ بیتا نصرالهی


اثربخشی بازی درمانی تعامل‌محور به شیوه تراپلی بر اضطراب کودک با والد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.14780.1112

الهه ذکایی آشتیانی؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ بنفشه امیدوار


نقش میانجی ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس‌تنهایی و اضطراب‌کووید 19 در نوجوانان در زمان اپیدمی کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.15570.1186

الهه بی غم لعل آبادی؛ سجاد بشر پور؛ راضیه حاجی مرادی


مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و نحوه نگرش به انتخاب همسر در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.15104.1141

محمود گودرزی؛ لیدا رستمی


اثر بخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روانپریشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22070/cpap.2022.14304.1085

ارسلان احمدی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی؛ محمدرضا خدایی؛ علی کیهانی