یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.




سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (پاییز و زمستان 7-1398 - شماره پیاپی : 33) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (بهار و تابستان 1-1398 - شماره پیاپی : 32) - 25 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (پاییز و زمستان 12-1397 - شماره پیاپی : 31) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (بهار و تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 30) - 21 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (پاییز و زمستان 12-1396 - شماره پیاپی : 29) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (بهار و تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 28) - 20 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (پاییز و زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 27) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار و تابستان 6-1395 - شماره پیاپی : 26) - 15 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (پاییز و زمستان 12-1394 - شماره پیاپی : 25) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 12 (بهار و تابستان 6-1394 - شماره پیاپی : 24) - 12 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 11 (پاییز و زمستان 12-1393 - شماره پیاپی : 23) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 10 (بهار و تابستان 6-1393 - شماره پیاپی : 22) - 15 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 9 (پاییز و زمستان 10-1392 - شماره پیاپی : 21) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 8 (بهار و تابستان 6-1392 - شماره پیاپی : 20) - 11 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 7 (پاییز و زمستان 11-1391 - شماره پیاپی : 19) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (بهار و تابستان 6-1391 - شماره پیاپی : 18) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (پاییز و زمستان 9-1390 - شماره پیاپی : 17) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (بهار و تابستان 2-1390 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 43 ((شماره 3 دوره جدید) آبان 8-1389 - شماره پیاپی : 15) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 40 ((شماره 2 دوره جدید) اردیبهشت 2-1389 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 37 ((شماره 1 دوره جدید) آبان 8-1388 - شماره پیاپی : 13) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 34 (ارديبهشت ماه 2-1388 - شماره پیاپی : 12) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 31 (آبان ماه 8-1387 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 28 (ارديبهشت ماه 2-1387 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 25 (آبان ماه 8-1386 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 22 (ارديبهشت ماه 2-1386 - شماره پیاپی : 8) - 8 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 19 (آبان ماه 8-1385 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 16 (ارديبهشت ماه 2-1385 - شماره پیاپی : 6) - 7 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 13 (آبان ماه 8-1384 - شماره پیاپی : 5) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 10 (ارديبهشت ماه 2-1384 - شماره پیاپی : 4) - 9 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 7 (آبان ماه 8-1383 - شماره پیاپی : 3) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (ارديبهشت ماه 2-1383 - شماره پیاپی : 2) - 6 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (مهر و آبان 8-1382 - شماره پیاپی : 1) - 6 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb