دوره 17، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1398 )                   دوره 17 شماره 1 صفحات 89-100 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2119 مشاهده)

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کمال‌گرایی و عزت‌نفس زنان دارای نارضایتی بدنی بود.
روش: پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه پیگیری همراه  با پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان 23-38 ساله دارای نارضایتی از تصویر بدنی که در سال 95-1396 به مراکز سلامت شهرداری تهران مراجعه نمودند، بود. از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین 453 نفر، با توجه به نمرات برش در پرسشنامه‌ها، ملاک‌های ورود و خروج، تعداد 45 زن انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه (مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناختی - رفتاری و کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت از مصاحبه ساختاریافته، پرسشنامه‌های روابط چندبعدی بدن - خود (کش، 1997)، کمال‌گرایی چندبعدی تهران (بشارت، 1386) و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) بود. گروه‌های آزمایشی 12 جلسه، 90 دقیقه‌ای(هفته‌ای یک جلسه) تحت گروه‌درمانی قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های تجزیه‌وتحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد الف) افزایش معنادار عزت‌نفس در مرحله پس‌آزمون و پیگیری (01/0>P) ب) کاهش معنادار کمال‌گرایی در مراحل پس و پیگیری (01/0>P)؛ د) دو روش به یک‌میزان بر عزت‌نفس (01/0>P؛ 16/13=F) و کمال‌گرایی (05/0>P؛ 91/4=F) تأثیرگذار بوده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از این روش‌های مداخله می‌تواند در بهبود مشکلات روان‌شناختی این گروه از افراد مؤثر باشد.
 

متن کامل [PDF 855 kb]   (140 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي