XML English Abstract Print


چکیده:   (1050 مشاهده)

امروزه، یکی از پر مخاطب ترین سرگرمی ها در فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان، پایگاه شبکه اجتماعی فیسبوک می باشد که گرایش یا عدم گرایش به آن بر اساس ویژگی های شخصیتی کاربر، قابل تبیین است. به همین منظور برای پیش بینی عضویت یا عدم عضویت نوجوانان در فیسبوک بر اساس پنج عامل شخصیت، از بین تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان خرم آباد، 350 نفر (175 دانش آموز پسر و 175 دانش آموز دختر) بر اساس روش نمونه ‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و فرم اطلاعات شخصی محقق ساخته و پرسش نامه شخصیتی نئو را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری، توافق و گشودگی به تجربه با عضویت در فیسبوک رابطه وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و با وجدان بودن با عضویت در فیسبوک رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. بر اساس این یافته ها می توان گفت که ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجوری، توافق و گشودگی به تجربه، توان پیش‌بینی بالایی در عضویت یا عدم عضویت نوجوانان در فیسبوک دارند. بنابراین، افراد دارای این ویژگی ها به احتمال بیشتری وابستگی به اینترنت (به خصوص فیسبوک) را تجربه خواهند کرد و به همین نسبت با پیامدهای منفی و نامطلوب بیشتری رو به رو خواهند شد.

واژه‌های کلیدی: فیسبوک، پنج عامل شخصیت، نوجوانان
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي