دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 137-144 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1951 مشاهده)

مقدمه: پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت ابزاری جدید برای تشخیص سریع و آسان در حوزه شخصیت است. هدف پژوهش حاضر اعتباریابی مقیاس سه جنبه تاریک شخصیت بود.

روش: جامعه آماری شامل کلیه کاربران فعال دارای پست الکترونیک بودند که 272 نفر با استفاده روش نمونه‌گیری گلوله برفی به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار «اِی. ام. اُو. اس. 22» تجزیه‌وتحلیل شدند.

نتایج: یافته‌ها نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های شخصیت ماکیاویلیسم 0.74، ضداجتماعی 0.63 و خودشیفته 0.83 و رابطه نمره کل با هر آیتم در دامنه 0.42 تا 0.90 به دست آمد. بررسی همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، توافق بین ارزیاب‌ها، آزمون باز آزمون و همبستگی سؤال با نمره کل آزمون نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. بررسی‌های مربوط به روایی محتوا و سازه این مقیاس نشانگر روایی مطلوب پرسشنامه مذکور بود. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی همانند فرم اصلی، سه عامل همبسته ولی مجزا را آشکار ساخت که عبارت‌اند از: ماکیاویلیسم، ضداجتماعی و خودشیفته.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت ابزاری پایا و روا برای سنجش این سه جنبه شخصیت در جامعه ایران است.

متن کامل [PDF 863 kb]   (378 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي