You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML ارزیابی حافظه آینده‌نگر، تصمیم‌گیری خطرپذیر و تصمیم‌گیری همکارانه در بین افراد با تیپ شبانه‌روزی صبحگاهی و شامگاهی
مهسا مسلمان ، احمد سهرابی، شمس‌الدین احمدی، زلیخا قلی‌زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به‌عنوان عوامل فراتشخیصی در پیش‌بینی نشانه‌های اختلالات هیجانی
رضا عبدی ، ریحانه حاجی شعبانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری در دانش‌آموزان: نقش میانجیگری عزت‌نفس
محمد ستایشی اظهری ، رعنا حاجی علیلو، عباس حبیب‌زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی و روان‌رنجورخویی) به عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه بین استیگما و کمک‌طلبی روان‌شناختی دانشجویان
محمد عباسی ، کبری بیرانوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بیمار خبره: رویکردی جدید در خود - مدیریتی دیابت نوع 2 بر مبنای آموزش دانش دیابت و شناخت جسم‌آگین (ژست‌های قدرت)
نرگس کرمقدیری ، حمیدرضا حسن آبادی، رامین مجتبائی، محمد حاتمی، امیرکامران نیکوسخن، علی پاشا میثمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی اعتبار و روایی مقیاس کوتاه چندوجهی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان(BMSLSS)
محمدرضا نائینیان ، سمانه خطیبی، فاطمه ادب‌دوست
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه‌ی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کمال‌گرایی و عزت‌نفس زنان دارای نارضایتی از تصویر بدنی
مریم فرح‌زادی، محمدابراهیم مداحی ، جواد خلعتبری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی
رحیم یوسفی، سارا کریمی ، مهران سلیمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری با شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال وسواس اجباری
راحله حمزه لو، داوود جعفری ، محمداسماعیل ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML راهبردهای مقابله‌ای روانشناختی و گرایش به اعتیاد در بین نوجوانان: نقش تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری و توانایی تحمل ابهام
کریم بابایی نادینلویی ، سبحان گلمحمدزاده، رقیه شیرزاد، عباس شیرزادپور، شه‌زاد مزدارانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه اثربخشی مداخلات گروهی بین ‌فردی روان‌پویشی و هیجان‌محور بر اختلال اضطراب فراگیر نوجوانان دختر
زینب ارجایی، رضا کرمی‌نیا ، محسن احمدی طهور سلطانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
سمیه حداد رنجبر، اسماعیل سعدی‌پور ، فریبرز درتاج، علی دلاور، صغری ابراهیمی قوام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در افراد مبتلا به سرطان
علی‌اصغر فرخزادیان ، لیلا عندلیب، مهدی یوسفوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML مقایسه اثربخشی سه روش درمانگری مبتنی بر طرحواره، شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی همسران جانبازان
مائده آقائی پور گواسرائی، آزاده طاولی ، اکرم سادات کمال، زینب غفوری غلامی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری و رشد پس از سانحه زنان داغدیده
نرگس رحمانی، احمد منصوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML نقش میانجی‌گر صفات شخصیتی پیشنهادی DSM-5 در اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر اختلال بی‌خوابی دانشجویان دانشگاه کردستان
طاهره محرابیان ، فاتح رحمانی، آزاد همتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML مقایسه اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل‌کننده اضطراب بر کاهش نشانه‌ها و مکانیسم‌های دفاعی دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی
نادر حاجلو ، مهری مولایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML فراتحلیل اثربخشی درمان نوروفیدبک بر میزان افسردگی
اکبر عطادخت، نسترن مهاجری اول ، الناز انصافی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه سیستم‌های مغزی / رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی
هادی مجدی ، اکبر عطادخت، شیوا حضرتی، ناصر صبحی قراملکی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه همجوشی فکر (TFI) در دانشجویان
حسین فرخی ، فرامرز سهرابی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F)
رسول روشن چسلی ، زینب سلیمانی، طهورا عرفان، سمیه منتشلو، اسماء هاشمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML اثربخشی بسته روان‌پویشی شکل‌گیری هویت موفق نوجوان ایران بر فرآیند خودشناسی انسجامی و مولفه‌های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی
شرمین روبن‌زاده، کاظم رسول‌زاده طباطبایی ، نیما قربانی، علیرضا عابدین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نقش میانجی طرح‌واره‌های هیجانی در رابطه بین آسیب‌های دوران کودکی با اختلال اضطراب فراگیر
علی‌اصغر فرخزادیان، فاطمه رضایی ، مسعود صادقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان‌های موج سوم رفتاری بر افسردگی در ایران: مقایسه درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر توجه‌آگاهی و درمان فراشناختی (سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶)
مهدی اکبری ، زهرا سادات حسینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML اثربخشی آموزش خود - دلسوزی شناختی بر تاب‌آوری و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
لیلا منصوری، حسنعلی ویسکرمی ، فاطمه رضایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML تدوین مدل ارتباط با خانواده همسر بر اساس مؤلفه‌های سبک‌های دلبستگی، ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی با میانجی‌گری پایبندی مذهبی
سجاد فروزش، رسول روشن چسلی، معصومه محسنی‌زاده ، محمد غلامی فشارکی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی در شخصیت‌های برونگرا و درونگرا با توجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک شده
طاهره الهی ، محمد بامدادی سیبنی، فاطمه شیرمحمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نقش افکار تکرارشونده منفی به‌عنوان عامل فراتشخیصی در پیش‌بینی شدت علائم اختلالات هیجانی
افسانه جوربنیان، رضا عبدی ، غلامرضا چلبیانلو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس شایستگی دلسوزی بین پرستاران شهر مشهد
غزاله نیرومندان، قاسم آهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML نقش رفتارهای خودتنظیمی در پیش‌بینی واکنش‌پذیری بین فردی زندانیان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی
عباس ابوالقاسمی، مینا طاهری فرد ، آذر کیامرثی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مسئولیت‌پذیری و کیفیت روابط بین‌فردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه
سمیه خطیبی، زهرا باقرزاده گلمکانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر سازگاری زناشویی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دلیجان
زهره شفیعی، آزاده طاولی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های شوخ‌طبعی در رابطه بین کینه توزی با ابعاد اساسی شخصیت
رستم قالبی حاجیوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی اثربخشی برنامه آموزش مادران و نوجوانان برکاهش مشکلات رفتاری و اجتماعی دختران نوجوان در دوره بلوغ
لیلا اکرمی، مختار ملک‌پور ، سالار فرامرزی، احمد عابدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی اختلالات اضطرابی کودکان براساس ارتباط با والدین، دلبستگی به خدا با میانجی‌گری عزت نفس و کنترل ادراک‌شده
سمیرا زمانی قلعه شاهی، مائده شیرانی ناژوانی، ناهید اکرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس ابعاد نیروی اراده در بیماران 65-50 ساله مبتلا به سرطان خون
سیده زهرا موسوی، محمدعلی گودرزی ، سید محمدرضا تقوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML پیش‌بینی اختلال خشم انفجاری متناوب در زندانیان براساس پرخاشگری، اضطرار منفی و نارسایی هیجانی
مهدی غریب‌پور، بهمن اکبری ، عباس ابوالقاسمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بررسی رابطه اضطراب مرگ و سلامت عمومی با سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان در شهر شیراز 1394
حسین مددی اردکانی، علی کامکار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هیجان‌خواهی و دانش جنسی
فاطمه ترابی، علیرضا بخشایش ، حسن زارعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML نقش ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی نارضایتی جنسیتی
سمیه رحیمی احمدآبادی، مهرداد کلانتری ، محمدرضا عابدی، سید مرتضی مدرس غروی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسۀ ویژگی‌های خُلقی و مؤلفه‌های تعامل زناشویی در مادران با توجه ‌گسترۀ آسیب بینایی در فرزندان
سیده فاطمه موسوی، مریم اصغری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML مقایسه‌ شفقت به خود، حس انسجام و تفکر مثبت در دانش‌آموزان با و بدون کمال‌گرایی بالینی
آذر کیامرثی ، مینا طاهری فرد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb