ساختار صوری

الف – 1. عنوان

  الف – 2. چکیده فارسی به علاوه واژه‌های کلیدی

  الف – 3. نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت به علاوه مرتبه علمی و دانشگاه مربوطه به فارسی و انگلیسی

  الف – 4. آدرس دقیق نویسنده عهده‌دار مکاتبه و آدرس الکترونیکی به همراه تلفن تماس

  الف – 5. مقدمه (Introduction)

  الف – 6. روش ‌‌ (Method) : آزمودنی، ابراز، شیوه تحلیل داده‌ها

  الف- 7. نتایج‌ (Result)

  الف – 8. بحث نتایج (Conclusion)

  الف – 9. منابع (Reference)

  الف – 10.چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی (Abstract and Keywords)

  الف – 11. شیوه ارجاع درون متنی مقاله: لطفا ” ارجاعات خود را در درون متن از شروع مقاله با شماره داخل کروشه ] * [ آغاز کنید و این کار را در استفاده از منابع تا به آخر ادامه دهید، و به همین ترتیب در فهرست منابع نیز، ارجاعات را به صورت شماره‌های ورودی در متن مشخص کنید. در صورتی که ارجاعات شما در بخشی از متن تکرار شود، می‌توانید از شماره قبلی برای مشخص کردن منبع استفاده کنید.

  الف – 12. نمونه‌های شیوه ارجاع در فهرست منابع

 

  الف – 12-1) فارسی

  - مقاله: نیک نفس، پدرام (1377) بررسی نوزادان مادران دیابتی. مجله بیماری‌های کودکان، سال 3، شماره 2، صص 85-63.

  - کتاب: قره‌باغیان، مرتضی (1370) اقتصاد رشد و توسعه. تهران: نشر نی.

  - کتاب: لایون، دیوید (1380) پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی. تهران: انتشارات آشیان.

  - فصلی از کتاب: بهرامی، فریدون و نوحی، علینقی (1375) کنترل کیفیت آزمایش‌های لیپید‌های سرم. در: تضمین کیفیت آزمایشگاهی؛ محمدی، حسن و جلیلی، حسین، تهران: مرکز نشر دانگاهی، صص 50-61.

  - الف -12-2) غیر فارسی

  - کتاب: Norman. I.J.& Redfem, S.J.(ed.)(1996) Mental health care for elderly people. New York: Churchill living stone.

  - فصلی از کتاب: Phillips, S.J.& whisnant, J.P.(1995)

  Hypertension and stroke. In. Laragh, J.H.& Brenner, B.M. (ed), Hypertention: Phathophy siolo gy, diagnosis , and management. New York: Raven press, pp. 465-78.

  - مقاله: Looker, A.C.& Dullman. R.R. (1997) Prevalence of iron deficiency in united states. J. Am. Med. Assoc.: Vol277: PP. 973-976.

  ب- مقاله ارسالی قبلاً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده و یا همزمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد.

  ج) مقاله حاصل تلاش پژوهشی باشد.

  د) مقاله بر روی صفحه کاغذ A4 و با نرم‌افزار 2003 Word به بالا تایپ شده باشد. ضمناً مقاله در 4 نسخه به همراه فایل آن، به دفتر مجله ارسال گردد.

  ه) چنانچه مقاله حاصل طرح تحقیقی می‌باشد، در پاورقی صفحه نخست اشاره گردد.

  و) منحنی‌ها، نمودها و نمودارها به صورت سیاه و سفید تنظیم شوند .

  ز) جدول ها،نمودها و نمودارها باید بوسیله شماره مشخص گردد و در متن مقاله‌ با همان شماره مورد اشاره قرار گیرند.

  ح) ابتدا داوری اولیه روی مقالات دریافتی انجام می شود، سپس در صورتی که شرایط لازم برای پی‌گیری‌های بعدی را داشته باشد، جهت داوری برای 2 داور ارسال می گردد؛ چنانچه مقاله مورد تایید این داوران قرار نگیرد، مراتب عدم اولویت به نویسنده ابلاغ می‌گردد ؛ اما هنگامی که حداقل 2 داور خواهان اصلاحات مقاله باشند، نظر داوران به نویسنده ابلاغ می شود تا بعد از اصلاحات لازم به همراه فایل آن به تعداد 2 نسخه به انضمام تصویر نظر داوران به مجله ارسال گردد.

  ی) مقاله اصلاح شده جهت داوری نهایی ارسال می شود. پس از تایید از این مرحله، مقاله در اولویت چاپ قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، اگر بر طبق نظر داور نهایی، مقاله نیاز به بازنویسی بنیادین نداشته باشد و امکان اصلاح آن وجود داشته باشد، بار دیگر نظر داور نهایی به نویسنده، برای انجام اصلاحات، ابلاغ می‌گردد. چنانچه مقاله اصلاح شده در مرحله دوم به تایید داور نهایی برسد، در اولویت چاپ می گیرد.

  ک) در تمامی مراحل، هویت داوران برای نویسندگان و هویت نویسندگان برای داوران مکتوم خواهد بود.

  ط) لازم به ذکر است که مقاله اصلاح شده باید به همراه نامه نویسنده مبنی بر اعمال یا عدم اعمال نظرات داوران، به همراه مشخص با موارد اصلاحی به شکل ویژه در متن مقاله به دفتر مجله ارسال گردد.

  ل) نحوه توزیع امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و مقالات مشترک اعضاء هیئت علمی، بر اساس آیین‌نامه ارتقاء مرتبه هیئت علمی (1/7/1381: تاریخ اجرا) به شرح ذیل می باشد.

 

دفعات مشاهده: 954 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 4 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb