دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، پاییز و زمستان 1396 (29) 
7. ارتباط تنظیم هیجان و منبع کنترل با خودکنترلی شناختی در افراد وابسته به مواد

صفحه 75-84

فاطمه قربانی؛ بابک پرافکند؛ اسحاق حیدری؛ سجاد علمردانی صومعه؛ حدیث حیدری‌راد


10. رابطه هوش هیجانی، حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گیلان

صفحه 111-119

ایرج شاکری نیا؛ فریدون رمضانی؛ حسین واحد چوکده؛ محمد دوستار


17. ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

صفحه 193-204

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی؛ نیما قربانی


18. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی

صفحه 205-214

زهرا زنجانی؛ حمید یعقوبی؛ لادن فتی؛ محمدرضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی


19. بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عامل تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی مقابله‌ای

صفحه 215-226

سیده فاطمه بهرامیان؛ ذکراله مروتی؛ مجید یوسفی افراشته؛ محسن امیری