دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار و تابستان 1398 (32) 
16. فراتحلیل اثربخشی درمان نوروفیدبک بر میزان افسردگی

صفحه 157-164

اکبر عطادخت؛ نسترن مهاجری اول؛ الناز انصافی


19. راهبردهای مقابله‌ای روانشناختی و گرایش به اعتیاد در بین نوجوانان: نقش تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری و توانایی تحمل ابهام

صفحه 191-202

کریم بابایی نادینلویی؛ سبحان گلمحمدزاده؛ رقیه شیرزاد؛ عباس شیرزادپور؛ شه‌زاد مزدارانی


21. بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F)

صفحه 213-224

رسول روشن چسلی؛ زینب سلیمانی؛ طهورا عرفان؛ سمیه منتشلو؛ اسماء هاشمی


23. رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

صفحه 237-248

رحیم یوسفی؛ سارا کریمی؛ مهران سلیمانی


25. سه رویکرد برای درک و طبقه‌بندی اختلال‌های روانی: ICD-11, DSM-5, RDoC

صفحه 257-281

ندا شاهواروقی فراهانی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد مهرادصدر؛ سید سپهر هاشمیان