آمار مقالات


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 0 91 39 88 1,115
پذیرفته شده 0 10 2 10 390
رد شده 0 81 37 78 725
نرخ پذیرش 0 0.11 0.05 0.11 0.35
نرخ عدم پذیرش 0 0.89 0.95 0.89 0.65

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 137.46 78.4 137.46 538.28
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 87.08 0 87.08 260.14

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 0 9 2 9 366
كاربردي 0 1 0 1 23
گزارش مورد 0 0 0 0 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 1,729 0 1,729 2,224,744
دریافت فایل مقالات 0 307 0 307 522,071

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 206 43
مقالات دارای دو نویسنده: 375 89
مقالات دارای سه نویسنده: 441 136
مقالات دارای چهار نویسنده: 209 83
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 84 38

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه اصفهان 184 68
26
دانشگاه شاهد 173 79
45
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 128 59
5
دانشگاه علامه طباطبایی 117 42
18
دانشگاه تهران 86 35
10
دانشگاه محقق اردبیلی 84 30
10
دانشگاه تبریز 84 34
9
دانشگاه تربیت مدرس 78 30
19
دانشگاه شهید چمران 73 26
8
دانشگاه خوارزمی 72 32
10
دانشگاه الزهرا 58 24
11
دانشگاه لرستان 57 21
8
دانشگاه فردوسی 56 22
3
دانشگاه پیام نور تهران 54 23
5
دانشگاه پیام نور 51 23
6
دانشگاه گیلان 48 17
8
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 47 17
6
دانشگاه شهید بهشتی 41 18
5
دانشگاه بوعلی سینا 40 17
5
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 40 13
3
دانشگاه ارومیه 37 18
10
دانشگاه شهید مدنی 34 16
4
دانشگاه شیراز 33 20
9
دانشگاه هرمزگان 32 12
2
دانشگاه سمنان 28 13
4
دانشگاه علم و فرهنگ 16 3
2
آموزش و پرورش 16 9
1
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 16 5
0
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 15 9
4
دانشگاه کاشان 13 4
0
دانشگاه زنجان 13 6
4
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 13 8
6
دانشگاه آزاد اسلامی 12 7
0
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار 12 5
0
پیام نور 11 7
0
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 11 4
1
دانشگاه مازندران 11 5
0
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 11 4
1
دانشگاه فرهنگیان 10 9
1
دانشگاه کردستان 10 5
2
دانشگاه رازی 10 5
2
محقق اردبیلی 10 5
0
دانشگاه علوم پزشکی تهران 10 3
2
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 10 6
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 9 5
3
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 9 4
0
دانشگاه بهزیستی 9 3
0
دانشگاه تربیت معلم 9 5
1
گمرک ج.ا. ایران 9 3
1
دانشگاه شهید باهنر 8 5
0

بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱/۳

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb