آمار مقالات


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 50 87 21 82 1,070
پذیرفته شده 6 16 2 8 384
رد شده 44 71 19 74 686
نرخ پذیرش 0.12 0.18 0.1 0.1 0.36
نرخ عدم پذیرش 0.88 0.82 0.9 0.9 0.64

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 139.26 160.36 79.7 149.28 543.57
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 87.08 137.69 110.06 79.36 260.14

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 5 14 1 7 360
كاربردي 1 2 1 1 23
گزارش مورد 0 0 0 0 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 506 9,571 185 1,295 2,136,299
دریافت فایل مقالات 66 1,754 66 66 481,158

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 201 43
مقالات دارای دو نویسنده: 359 87
مقالات دارای سه نویسنده: 427 134
مقالات دارای چهار نویسنده: 200 81
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 84 38

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه اصفهان 183 66
24
دانشگاه شاهد 161 74
45
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 120 56
5
دانشگاه علامه طباطبایی 110 41
17
دانشگاه تهران 86 34
9
دانشگاه تبریز 83 33
8
دانشگاه محقق اردبیلی 82 28
10
دانشگاه تربیت مدرس 77 29
18
دانشگاه شهید چمران 73 26
8
دانشگاه خوارزمی 69 34
11
دانشگاه الزهرا 57 22
10
دانشگاه فردوسی 56 21
3
دانشگاه لرستان 52 19
8
دانشگاه پیام نور 51 24
7
دانشگاه پیام نور تهران 50 22
5
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 45 16
6
دانشگاه گیلان 43 15
7
دانشگاه بوعلی سینا 40 16
4
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 39 13
3
دانشگاه شهید بهشتی 39 17
6
دانشگاه شیراز 33 20
9
دانشگاه هرمزگان 32 12
2
دانشگاه شهید مدنی 32 14
4
دانشگاه ارومیه 31 17
11
دانشگاه سمنان 25 12
4
دانشگاه علم و فرهنگ 16 3
2
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 16 4
0
آموزش و پرورش 16 9
1
دانشگاه کاشان 13 4
0
دانشگاه زنجان 13 6
4
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن 12 8
3
دانشگاه آزاد اسلامی 11 6
0
پیام نور 11 7
0
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 11 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 11 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 11 7
6
محقق اردبیلی 10 5
0
دانشگاه فرهنگیان 10 9
1
دانشگاه رازی 10 5
2
دانشگاه علوم پزشکی تهران 10 3
2
دانشگاه مازندران 10 4
0
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 9 4
0
گمرک ج.ا. ایران 9 3
1
دانشگاه بهزیستی 9 3
0
دانشگاه کردستان 9 4
2
دانشگاه تربیت معلم 9 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 9 5
3
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 8 4
2
دانشگاه یزد 8 5
4
دانشگاه علامه 8 5
0

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۸/۳۰

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb