کسب رتبه «ب» در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398

کسب رتبه «ب» در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398

به اطلاع نویسندگان و داوران محترم می‌رساند، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت موفق به کسب رتبه «ب» در جدیدترین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم (در سال 1398) شد.

نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی این کمسیون از طریق نشانی https://journals.msrt.ir/  قابل مشاهده و دسترسی است.