دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت از تاریخ 1 خرداد 1380 دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این نشریه تا سال 1389 با نام «دانشور رفتار» و به صورت دوماهنامه منتشر شده و از سال 1390 از این نشریه تفکیک و به صورت دوفصلنامه به انتشار مقاله‌های تخصصی در حوزه روانشناسی بالینی و شخصیت می‌پردازد.

علاقه‌مندان برای ارسال مقالات خود به این نشریه لازم است پیش از ارسال مقالات، راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت را مطالعه نموده و مقاله خود را بر این اساس تنظیم نمایند. سپس اقدام به ثبت نام در وبگاه نشریه و ارسال مقاله خود از این طریق نمایند.

کلیه سوالات خود را می‌توانید با ما به نشانی پست الکترونیکی cpap@shahed.ac.ir مطرح نموده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت:
http://cpap.shahed.ac.ir/find.php?item=1.40.25.fa
برگشت به اصل مطلب