داوران

فهرست داوران نشریه به تفکیک سال انجام داوری:

 

 

فهرست کل داوران نشریه از ابتدا تاکنون:

نام داور سمت / سازمان
علی ابراهیمی
اسفندیار آزاد عضو هیات علمی
اسماعیل اسدپور دانشگاه خوارزمی
مریم اسماعیلی نسب دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی اصغری مقدم عضو هیئت علمی
علیرضا آقایوسفی عضو هیأت علمی
مهدی اکبری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
طاهره الهی دانشگاه زنجان
رزیتا امانی دانشگاه بوعلی سینا
سهراب امیری دانشگاه ارومیه
شعله امیری
اسماعیل بیابان گرد استادیار
فرید براتی سده
غفار برج ساز
محمود برجعلی هیت علمی
محمد علی بشارت
ایمان بیگدلی دانشیار
بهمن بهمنی
علیرضا پیرخائفی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
رضا پورحسین عضوهیات علمی
مهرانگیز پیوسته گر
اصغر جعفری عضو هیئت علمی
محسن جلالی عضو هیات علمی
غلامحسین جوانمرد هیأت علمی
کبری حاجی علیزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
لیلا حیدری نسب هیات علمی
شهلا خلیل اللهی استادیار
عصمت دانش دانشیار
ایران داودی هیئت علمی دانشگاه
پروین دیباج نیا روانپزشک(هیئت علمی)
فریبرز درتاج
مهدی دهستانی هیات علمی
جواد ریاحی کارشناس اداره انتشارات دانشگاه شاهد
عباس رحیمی نژاد عضو هیات علمی
کاظم رسول زاده طباطبائی
فریدون رمضانی دانشگاه پیام نور، واحد تهران
رسول روشن چسلی
زهرا زنجانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مژگان سپاه منصور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فیروزه سپهریان آذر استاد دانشگاه ارومیه
فرامرز سهرابی
کریم سواری هیات علمی
مهناز شاهقلیان هیات علمی
علی اکبر شیخی فینی عضو هیات علمی
ناهید طالبی گروه تربیت بدنی دانشگاه شاهد
آزاده طاولی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالقاسم عیسی مراد هیات علمی
ابوالقاسم یعقوبی هیات علمی
حمید یعقوبی
مهناز علی اکبری دهکردی هیئت علمی
علی علیلو
خدیجه علوی
مسعود غلامعلی لواسانی عضو هیات علمی
حجت اله فراهانی
نورعلی فرخی عضو هیات علمی
غلامحسین قائدی روانپزشک
سهیلا قمیان
محمدباقر کجباف استاد دانشگاه
مینا مجتبایی مدرس دانشگاه
رسول محمدجعفری هیأت علمی
شاهرخ مکوند حسینی
احمد منصوری گروه روان شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
مهناز مهرابی زاده استادیار
سید ابوالقاسم مهری نژاد عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا ، تهران
رقیه موسوی هیئت علمی
سیده فاطمه موسوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه
اشکان ناصح هیات علمی دانشگاه
محمدرضا نائینیان هیات علمی
محمود نجفی دانشگاه سمنان
صادق نصری عضو هیات علمی-دانشیار
جواد نظافت فریزی
اعظم نوفرستی عضو هیات علمی
مجید یوسفی افراشته عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
پریوش وکیلی عضو هیات علمی دانشگاه