داوران

فهرست داوران نشریه به تفکیک سال انجام داوری:

 

 

فهرست کل داوران نشریه از ابتدا تاکنون:

نام داور
علی ابراهیمی
اسفندیار آزاد
اسماعیل اسدپور
مریم اسماعیلی نسب
محمدعلی اصغری مقدم
علیرضا آقایوسفی
مهدی اکبری
طاهره الهی
رزیتا امانی
سهراب امیری
شعله امیری
اسماعیل بیابان گرد
فرید براتی سده
غفار برج ساز
محمود برجعلی
محمد علی بشارت
ایمان بیگدلی
بهمن بهمنی
علیرضا پیرخائفی
رضا پورحسین
مهرانگیز پیوسته گر
مرتضی ترخان
اصغر جعفری
محسن جلالی
غلامحسین جوانمرد
کبری حاجی علیزاده
لیلا حیدری نسب
حمیدرضا حسن‌آبادی
شهلا خلیل اللهی
عصمت دانش
ایران داودی
پروین دیباج نیا
فریبرز درتاج
منصوره درویش
مهدی دهستانی
عباس رحیمی نژاد
سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی
فریدون رمضانی
رسول روشن چسلی
زهرا زنجانی
مژگان سپاه منصور
فیروزه سپهریان آذر
فرامرز سهرابی
کریم سواری
مهناز شاهقلیان
علی اکبر شیخی فینی
ناهید طالبی
آزاده طاولی
ابوالقاسم عیسی مراد
ابوالقاسم یعقوبی
حمید یعقوبی
مهناز علی اکبری دهکردی
علی علیلو
خدیجه علوی
مسعود غلامعلی لواسانی
حجت اله فراهانی
نورعلی فرخی
غلامحسین قائدی
سهیلا قمیان
محمدباقر کجباف
مینا مجتبایی
رسول محمدجعفری
شاهرخ مکوند حسینی
احمد منصوری
مهناز مهرابی زاده
سید ابوالقاسم مهری نژاد
رقیه موسوی
سیده فاطمه موسوی
اشکان ناصح
محمدرضا نائینیان
محمود نجفی
صادق نصری
جواد نظافت فریزی
اعظم نوفرستی
مجید یوسفی افراشته
مهدی یوسف وند
پریوش وکیلی