برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (31198 مشاهده)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (24221 مشاهده)
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی‌روان‌شناختی ‌در دانش‌آموزان (22421 مشاهده)
بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (21944 مشاهده)
روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی (21493 مشاهده)
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل (21329 مشاهده)
مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) (19181 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (18474 مشاهده)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (18233 مشاهده)
بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر (17756 مشاهده)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (17629 مشاهده)
نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان (17540 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده (17213 مشاهده)
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری (17188 مشاهده)
بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن (17024 مشاهده)
تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان (16607 مشاهده)
بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380 (16508 مشاهده)
وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ) (15728 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (15709 مشاهده)
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده (15686 مشاهده)
بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی (15528 مشاهده)
بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک (15259 مشاهده)
بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم (14828 مشاهده)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم (14547 مشاهده)
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (14499 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز (14962 دریافت)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (9813 دریافت)
MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار (7920 دریافت)
رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی (7577 دریافت)
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) (6332 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (5949 دریافت)
اختلالات روان‌پزشکی و بدکارکردی‌های جنسی (5230 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان (5056 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (4910 دریافت)
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان (4266 دریافت)
پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی (3924 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (3893 دریافت)
اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی (3874 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق (3803 دریافت)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (3620 دریافت)
تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (3P) بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (3494 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور (3423 دریافت)
مقایسه الگوهای شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم (3232 دریافت)
پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفه‌های آن (3221 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی (3214 دریافت)
فراتحلیل اثر بخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های افسردگی(ایران1389-1380) (3156 دریافت)
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (3149 دریافت)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (3138 دریافت)
نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان (3129 دریافت)
رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‏گرایی (3127 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 8583 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 7869 بازدید)
درباره نشریه ( 5732 بازدید)
نشانی ( 5103 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 4609 بازدید)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 4510 بازدید)
راهنما ( 3794 بازدید)
راهنما ( 3659 بازدید)
راهنما ( 3485 بازدید)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3326 بازدید)
درباره دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 1139 بازدید)
آرشیو ( 1102 بازدید)
ساختار صوری ( 1060 بازدید)
دریافت گواهی داوری ( 847 بازدید)
فرم مشخصات داوران - ویرایش بهار 1395 ( 5 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 46 ارسال)
ساختار صوری ( 4 ارسال)
نشانی ( 3 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 272 چاپ)
درباره نشریه ( 202 چاپ)
نشانی ( 191 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 176 چاپ)
ساختار صوری ( 141 چاپ)
راهنما ( 138 چاپ)
راهنما ( 135 چاپ)
راهنما ( 134 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 132 چاپ)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 129 چاپ)
درباره دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 117 چاپ)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 106 چاپ)
آرشیو ( 99 چاپ)
دریافت گواهی داوری ( 70 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb