برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (31627 مشاهده)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (24464 مشاهده)
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی‌روان‌شناختی ‌در دانش‌آموزان (22609 مشاهده)
بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (22198 مشاهده)
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل (21959 مشاهده)
روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی (21792 مشاهده)
مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) (19939 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (18691 مشاهده)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (18421 مشاهده)
بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر (18016 مشاهده)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (17872 مشاهده)
نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان (17748 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده (17422 مشاهده)
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری (17363 مشاهده)
بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن (17239 مشاهده)
تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان (16891 مشاهده)
بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380 (16717 مشاهده)
وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ) (15943 مشاهده)
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده (15875 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (15847 مشاهده)
بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی (15735 مشاهده)
بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک (15524 مشاهده)
بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم (15032 مشاهده)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم (14763 مشاهده)
پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی ‌(MHI) (14730 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز (16398 دریافت)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (11085 دریافت)
MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار (9704 دریافت)
رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی (7937 دریافت)
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) (7065 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (6233 دریافت)
اختلالات روان‌پزشکی و بدکارکردی‌های جنسی (6026 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (5330 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان (5244 دریافت)
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان (4733 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (4513 دریافت)
اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی (4095 دریافت)
پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی (4078 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق (4066 دریافت)
پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفه‌های آن (3975 دریافت)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (3926 دریافت)
تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (3P) بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (3637 دریافت)
نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان (3625 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور (3575 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی (3563 دریافت)
مقایسه الگوهای شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم (3485 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده (3337 دریافت)
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (3290 دریافت)
بررسی تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی بر اساس معیارهای «انجمن آمریکایی عقب‌ماندگی ذهنی» در گروهی از دانش‌آموزان آموزشگاه‌های کودکان استثنایی اصفهان (3288 دریافت)
تأثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم دانش‌آموزان دبیرستانی (3250 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 10039 بازدید)
ارکان و اعضای هیات تحریریه نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 8564 بازدید)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 6416 بازدید)
راه های ارتباط با نشریه: ( 5731 بازدید)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 5125 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 5110 بازدید)
راهنما ( 4286 بازدید)
راهنما ( 4113 بازدید)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 4107 بازدید)
راهنما ( 3955 بازدید)
دریافت گواهی داوری ( 1322 بازدید)
آرشیو ( 1181 بازدید)
ساختار صوری ( 1148 بازدید)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 1143 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 493 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 46 ارسال)
ساختار صوری ( 4 ارسال)
راه های ارتباط با نشریه: ( 3 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 339 چاپ)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 233 چاپ)
راه های ارتباط با نشریه: ( 222 چاپ)
ارکان و اعضای هیات تحریریه نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 215 چاپ)
ساختار صوری ( 167 چاپ)
راهنما ( 164 چاپ)
راهنما ( 159 چاپ)
راهنما ( 156 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 155 چاپ)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 155 چاپ)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 148 چاپ)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 120 چاپ)
آرشیو ( 112 چاپ)
دریافت گواهی داوری ( 109 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 27 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb