برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (30990 مشاهده)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (24083 مشاهده)
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی‌روان‌شناختی ‌در دانش‌آموزان (22304 مشاهده)
بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (21787 مشاهده)
روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی (21323 مشاهده)
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل (21104 مشاهده)
مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) (19018 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (18318 مشاهده)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (18111 مشاهده)
بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر (17577 مشاهده)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (17492 مشاهده)
نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان (17419 مشاهده)
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری (17093 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده (17083 مشاهده)
بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن (16906 مشاهده)
تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان (16469 مشاهده)
بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380 (16387 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (15606 مشاهده)
وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ) (15589 مشاهده)
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده (15581 مشاهده)
بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی (15390 مشاهده)
بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک (15072 مشاهده)
بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم (14717 مشاهده)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم (14399 مشاهده)
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (14392 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز (14666 دریافت)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (9482 دریافت)
MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار (7655 دریافت)
رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی (7449 دریافت)
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) (6161 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (5854 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان (4986 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (4734 دریافت)
اختلالات روان‌پزشکی و بدکارکردی‌های جنسی (4163 دریافت)
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان (4157 دریافت)
پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی (3873 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (3781 دریافت)
اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی (3765 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق (3695 دریافت)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (3523 دریافت)
تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (3P) بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (3435 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور (3340 دریافت)
مقایسه الگوهای شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم (3112 دریافت)
فراتحلیل اثر بخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های افسردگی(ایران1389-1380) (3110 دریافت)
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (3110 دریافت)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (3094 دریافت)
رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‏گرایی (3088 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی (3065 دریافت)
تأثیر آموزش «شیوه‏های صحیح مدیریت رفتار» بر میزان افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کمبود توجه (3028 دریافت)
نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان (3005 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 8150 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 7701 بازدید)
درباره نشریه ( 5469 بازدید)
نشانی ( 4841 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 4470 بازدید)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 4343 بازدید)
راهنما ( 3687 بازدید)
راهنما ( 3546 بازدید)
راهنما ( 3364 بازدید)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3123 بازدید)
درباره دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 1135 بازدید)
آرشیو ( 1061 بازدید)
ساختار صوری ( 1001 بازدید)
دریافت گواهی داوری ( 732 بازدید)
فرم مشخصات داوران - ویرایش بهار 1395 ( 5 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 46 ارسال)
ساختار صوری ( 4 ارسال)
نشانی ( 3 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 249 چاپ)
درباره نشریه ( 187 چاپ)
نشانی ( 177 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 161 چاپ)
ساختار صوری ( 128 چاپ)
راهنما ( 125 چاپ)
راهنما ( 122 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 121 چاپ)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 120 چاپ)
راهنما ( 119 چاپ)
درباره دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 115 چاپ)
آرشیو ( 90 چاپ)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 80 چاپ)
دریافت گواهی داوری ( 62 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb