برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (32582 مشاهده)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (24877 مشاهده)
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی‌روان‌شناختی ‌در دانش‌آموزان (22921 مشاهده)
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل (22678 مشاهده)
بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (22566 مشاهده)
روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی (22396 مشاهده)
مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) (20321 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (19053 مشاهده)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (18706 مشاهده)
بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر (18518 مشاهده)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (18278 مشاهده)
نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان (18102 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده (17742 مشاهده)
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری (17663 مشاهده)
بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن (17573 مشاهده)
تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان (17441 مشاهده)
بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380 (17144 مشاهده)
وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ) (16318 مشاهده)
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده (16186 مشاهده)
بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی (16168 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (16126 مشاهده)
بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک (15976 مشاهده)
بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم (15393 مشاهده)
پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی ‌(MHI) (15375 مشاهده)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم (15197 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز (18938 دریافت)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (12740 دریافت)
MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار (12273 دریافت)
رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی (8459 دریافت)
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) (8098 دریافت)
اختلالات روان‌پزشکی و بدکارکردی‌های جنسی (6931 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (6610 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (5644 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان (5470 دریافت)
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان (5211 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (5152 دریافت)
پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفه‌های آن (4943 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق (4715 دریافت)
اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی (4449 دریافت)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (4336 دریافت)
پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی (4177 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی (4096 دریافت)
نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان (3975 دریافت)
تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (3P) بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (3810 دریافت)
مقایسه الگوهای شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم (3779 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده (3775 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور (3773 دریافت)
بررسی تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی بر اساس معیارهای «انجمن آمریکایی عقب‌ماندگی ذهنی» در گروهی از دانش‌آموزان آموزشگاه‌های کودکان استثنایی اصفهان (3745 دریافت)
سه‌گانه تاریک شخصیت در افراد مجرم و غیر مجرم: خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی (3568 دریافت)
رابطه مولفه‌های خانوادگی با نگرش به مواد مخدر در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (3522 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 11413 بازدید)
ارکان و اعضای هیات تحریریه نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 9045 بازدید)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 6945 بازدید)
راه های ارتباط با نشریه: ( 6214 بازدید)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 5594 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 5478 بازدید)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 4673 بازدید)
راهنما ( 4625 بازدید)
راهنما ( 4432 بازدید)
راهنما ( 4304 بازدید)
دریافت گواهی داوری ( 1658 بازدید)
آرشیو ( 1266 بازدید)
ساختار صوری ( 1259 بازدید)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 1148 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 855 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 46 ارسال)
ساختار صوری ( 4 ارسال)
راه های ارتباط با نشریه: ( 3 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 433 چاپ)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 284 چاپ)
ارکان و اعضای هیات تحریریه نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 272 چاپ)
راه های ارتباط با نشریه: ( 263 چاپ)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 205 چاپ)
ساختار صوری ( 196 چاپ)
راهنما ( 194 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 193 چاپ)
راهنما ( 193 چاپ)
راهنما ( 187 چاپ)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 184 چاپ)
دریافت گواهی داوری ( 147 چاپ)
آرشیو ( 125 چاپ)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 123 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 68 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb