برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (31398 مشاهده)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (24342 مشاهده)
بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی‌روان‌شناختی ‌در دانش‌آموزان (22512 مشاهده)
بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (22054 مشاهده)
روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی (21627 مشاهده)
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل (21606 مشاهده)
مطالعه برخی ویژگی‌های روان‌‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) (19806 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (18578 مشاهده)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (18310 مشاهده)
بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر (17856 مشاهده)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (17763 مشاهده)
نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان (17629 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده (17303 مشاهده)
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری (17255 مشاهده)
بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن (17125 مشاهده)
تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان (16751 مشاهده)
بررسی سلسله مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380 (16585 مشاهده)
وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ) (15828 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (15766 مشاهده)
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده (15760 مشاهده)
بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی (15631 مشاهده)
بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک (15374 مشاهده)
بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم (14919 مشاهده)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک‌های حل مسأله در زندانیان مجرم (14637 مشاهده)
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (14579 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز (15720 دریافت)
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی (10462 دریافت)
MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار (8785 دریافت)
رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی (7734 دریافت)
بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) (6659 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) (6093 دریافت)
اختلالات روان‌پزشکی و بدکارکردی‌های جنسی (5805 دریافت)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (5175 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان (5165 دریافت)
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان (4579 دریافت)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان (4168 دریافت)
پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی (3991 دریافت)
اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی (3969 دریافت)
اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق (3944 دریافت)
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD) (3786 دریافت)
پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفه‌های آن (3624 دریافت)
تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت (3P) بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (3559 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ‌های مقابله‌ای در زنان بارور و نابارور (3494 دریافت)
نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان (3395 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی (3377 دریافت)
مقایسه الگوهای شخصیت بالینی و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم (3358 دریافت)
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS) (3213 دریافت)
فراتحلیل اثر بخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های افسردگی(ایران1389-1380) (3194 دریافت)
تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان (3167 دریافت)
رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‏گرایی (3166 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 9339 بازدید)
ارکان و اعضای هیات تحریریه نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 8273 بازدید)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 6093 بازدید)
راه های ارتباط با نشریه: ( 5460 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 4879 بازدید)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 4863 بازدید)
راهنما ( 4049 بازدید)
راهنما ( 3903 بازدید)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3773 بازدید)
راهنما ( 3737 بازدید)
آرشیو ( 1142 بازدید)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 1140 بازدید)
ساختار صوری ( 1114 بازدید)
دریافت گواهی داوری ( 1089 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 253 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 46 ارسال)
ساختار صوری ( 4 ارسال)
راه های ارتباط با نشریه: ( 3 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله در نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 308 چاپ)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 216 چاپ)
راه های ارتباط با نشریه: ( 207 چاپ)
ارکان و اعضای هیات تحریریه نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ( 193 چاپ)
راهنما ( 152 چاپ)
ساختار صوری ( 151 چاپ)
راهنما ( 148 چاپ)
راهنما ( 145 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 144 چاپ)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 140 چاپ)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 130 چاپ)
درباره نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ( 118 چاپ)
آرشیو ( 104 چاپ)
دریافت گواهی داوری ( 85 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 9 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb