کلیدواژه‌ها = عزت نفس
تدوین و آزمون مدل علی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند و نیازهای بنیادین روان شناختی: با میانجی‌گری خودپنداره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22070/cpap.2023.15640.1181

الهام امامی میبدی؛ بتول احدی؛ اعظم فرح بیجاری


روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری در دانش‌آموزان: نقش میانجیگری عزت‌نفس

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 53-60

10.22070/cpap.2020.2883

محمد ستایشی اظهری؛ رعنا حاجی علیلو؛ عباس حبیب‌زاده


گرایش به تفکر انتقادی، عزت نفس، ابراز وجود، اضطراب اجتماعی و نگرانی در دانشجویان: ارائه یک مدل علیّ

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 155-166

10.22070/cpap.2020.2825

امید سلیمانی‌فر؛ فرزانه شعبانی؛ زهرا رضایی؛ نجمه نیکوبخت


اثربخشی آموزش رویکرد شناختی- رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسرمقطع دبیرستان شهرکرد

دوره 11، شماره 2، دی 1392، صفحه 33-42

اقبال زارعی؛ غفار بهارلو؛ روح الله کرمی بلداجی؛ ماجده ثابت زاده


تأثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود در افزایش جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران

دوره 10، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 77-90

یاسر رضاپور میرصالح؛ پریسا ابوترابی کاشانی؛ صغری ابراهیمی قوام