نمایه نویسندگان

آ

 • آزادفلاح، پرویز ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 207-220]
 • آزادفلاح، پرویز گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 177-197]
 • آسیایی، فرزانه اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بیش‌فعال [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 17-29]
 • آقایی، حکیمه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری با و بدون نوروفیدبک، و نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی روان‏شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس پیش‌بینی خودجرحی بدون قصد خودکشی بر اساس در معرض قرارگرفتن، انتظارات پیامد و خودکارآمدی اجتنابی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 75-87]
 • احمدی، ارسلان اثربخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روان‏پریشی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 103-113]
 • اخوتی، فرزانه تاثیر آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی بر افکار خودآیند منفی و راهبردهای مقابلة شناختی هیجان در دانشجویان [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-133]
 • اسرافیلیان، فروغ گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 177-197]
 • اشرفی، سمیه بهبود کیفیت خواب و خلق و خوی بدنسازان با ماساژدرمانی پس از تمرین ورزشی شدید [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 177-187]
 • اقالر، صدیقه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشانه‏ های افسردگی، نشخوار فکری و شفقت به خود در مادران دارای کودک کم‏ توان ذهنی خفیف [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 45-57]
 • اکرمی، لیلا اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشانه‏ های افسردگی، نشخوار فکری و شفقت به خود در مادران دارای کودک کم‏ توان ذهنی خفیف [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 45-57]
 • الطافی، رضا مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی هیجانی بر اجتناب، رضایت زناشویی، مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی جنسی زوجین [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 61-75]
 • امیدوار، بنفشه بررسی اثربخشی بازی درمانی تعاملی با مدل تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب‌های دلبستگی (مطالعه موردی) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 189-205]

ب

 • بشر پور، سجاد نقش میانجی ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس ‌تنهایی و اضطراب‌ کووید 19 در نوجوانان در زمان اپیدمی کووید [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 89-102]
 • بی غم لعل آبادی، الهه نقش میانجی ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس ‌تنهایی و اضطراب‌ کووید 19 در نوجوانان در زمان اپیدمی کووید [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 89-102]

پ

 • پارسا نژاد، مصطفی اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بیش‌فعال [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 17-29]
 • پورابراهیمی، محجوبه اثر القای شرم و گناه بر عملکرد خودکنترلی در تکلیف در دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 139-150]
 • پورصالح، عطیه اثربخشی‌آموزش برخط برنامه شفقت به خود بهوشیار بر اضطراب سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دوران شیوع بیماری کرونا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 135-147]
 • پیرخائفی، علیرضا ویژگی‌های روانسنجی پروفایل بهزیستی پرما: ابزاری چند مولفه‌ای برای سنجش شکوفایی مولفه‌ای برای سنجش شکوفایی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 151-164]

ت

 • تاجیک، فاطمه پیش‌بینی نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر بر اساس فرانگرانی، اجتناب تجربه‌ای و سیستم‌های مغزی-رفتاری BIS/BAS [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 91-104]
 • تمنایی فر، محمدرضا رابطه راهبردهای مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان در پاندمی کووید19: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 149-163]
 • توجهی، مطهره رابطه راهبردهای مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان در پاندمی کووید19: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 149-163]

ث

 • ثابت، مهرداد مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی هیجانی بر اجتناب، رضایت زناشویی، مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی جنسی زوجین [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 61-75]

ج

 • جانی، ستاره مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و درمان متمرکز بر هیجان بر تحمل ابهام و حساسیت به تهدید در زنان متأهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 77-89]
 • جعفری، اصغر اثربخشی‌آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • جلالی، مریم اثربخشی درمان شناختی-رفتاری با و بدون نوروفیدبک، و نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی روان‏شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

ح

 • حاجلو، نادر مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و درمان متمرکز بر هیجان بر تحمل ابهام و حساسیت به تهدید در زنان متأهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 77-89]
 • حاجی مرادی، راضیه نقش میانجی ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس ‌تنهایی و اضطراب‌ کووید 19 در نوجوانان در زمان اپیدمی کووید [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 89-102]

خ

 • خالصی، مریم بهبود کیفیت خواب و خلق و خوی بدنسازان با ماساژدرمانی پس از تمرین ورزشی شدید [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 177-187]
 • خدایی، علی تاثیر آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی بر افکار خودآیند منفی و راهبردهای مقابلة شناختی هیجان در دانشجویان [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-133]
 • خدایی، محمدرضا اثربخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روان‏پریشی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 103-113]
 • خیاطان، فلور اثربخشی طرحواره درمانی بر تحمل ابهام و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 125-138]

د

 • داودی، ایران شناسایی رویاهای رایج و رابطه آن‌‌ها با ابعاد نگرش نسبت به رویا در فرهنگ ایران [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 115-124]
 • دقاق، زهرا بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود مشکلات مربوط به خواب و انزوای اجتماعی در بیماران دارای استومی کلینیک قائم شهر مشهد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 17-32]
 • دهقانی بنادکی، روح الله پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس طرحواره‏های ناسازگار اولیه (حیطه جدایی/ طرد): نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی مبتنی بر گوشی هوشمند [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 33-48]

ذ

 • ذکایی آشتیانی، الهه بررسی اثربخشی بازی درمانی تعاملی با مدل تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب‌های دلبستگی (مطالعه موردی) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 189-205]

ر

 • رستمی، لیدا مقایسه ویژگی های شخصیتی و نحوه نگرش به انتخاب همسر در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 31-44]
 • رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم وارسی مولفه‌های ذهنی‌سازی در الگوی ارتباطی متاهلین ناراضی ایرانی: تحلیل محتوا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 105-120]
 • رفیعی نیا، پروین تحلیل تمایز اختلالات شخصیتی خوشه B بر اساس نظریه ذهن، چشم انداز زمان، اضطراب اجتماعی و ترس از صمیمیت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 165-176]
 • روشن چسلی، رسول گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 177-197]
 • روشن چسلی، رسول پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس طرحواره‏های ناسازگار اولیه (حیطه جدایی/ طرد): نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی مبتنی بر گوشی هوشمند [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 33-48]
 • روشن چسلی، رسول محاسبه و توجیه حجم نمونه در پژوهش های علوم روانشناختی:باکاربرد نرم افزار G*Power [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 221-234]

ز

 • زحمتکش، علیرضا تحلیل تمایز اختلالات شخصیتی خوشه B بر اساس نظریه ذهن، چشم انداز زمان، اضطراب اجتماعی و ترس از صمیمیت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 165-176]
 • زرگر، یداله شناسایی رویاهای رایج و رابطه آن‌‌ها با ابعاد نگرش نسبت به رویا در فرهنگ ایران [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 115-124]
 • زینالی، شیرین پیش‌بینی نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر بر اساس فرانگرانی، اجتناب تجربه‌ای و سیستم‌های مغزی-رفتاری BIS/BAS [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 91-104]

س

 • سامانی، سیامک بررسی اثربخشی بازی درمانی تعاملی با مدل تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب‌های دلبستگی (مطالعه موردی) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 189-205]
 • سبریان، سعیده مدل‌یابی نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی در رابطه علّی معنای زندگی و خوددلسوزی با تحمل پریشانی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]
 • سرافراز، مهدی رضا اثر القای شرم و گناه بر عملکرد خودکنترلی در تکلیف در دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 139-150]
 • سرپرست، علی اثربخشی‌آموزش برخط برنامه شفقت به خود بهوشیار بر اضطراب سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دوران شیوع بیماری کرونا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 135-147]
 • سعادتی شامیر، ابوطالب اثربخشی‌آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • سهرابی شگفتی، نادره بررسی اثربخشی بازی درمانی تعاملی با مدل تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب‌های دلبستگی (مطالعه موردی) [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 189-205]
 • سهیلی، محمدرضا ویژگی‌های روانسنجی پروفایل بهزیستی پرما: ابزاری چند مولفه‌ای برای سنجش شکوفایی مولفه‌ای برای سنجش شکوفایی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 151-164]

ش

 • شاکری نسب، محسن اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بیش‌فعال [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 17-29]
 • شریفی پور چوکامی، زینب پیش‌بینی خودجرحی بدون قصد خودکشی بر اساس در معرض قرارگرفتن، انتظارات پیامد و خودکارآمدی اجتنابی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 75-87]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی‌آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • شکری، امید تاثیر آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی بر افکار خودآیند منفی و راهبردهای مقابلة شناختی هیجان در دانشجویان [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 121-133]
 • شلانی، بیتا گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 177-197]
 • شیوندی چلیچه، کامران اثربخشی‌آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]

ص

 • صادقی میاب، علیرضا اثربخشی‌آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • صباحی، پرویز تحلیل تمایز اختلالات شخصیتی خوشه B بر اساس نظریه ذهن، چشم انداز زمان، اضطراب اجتماعی و ترس از صمیمیت [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 165-176]
 • صلاحیان، افشین بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ارزیابی مقیاس ارگاسم [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 165-176]

ع

 • عباسی، روح الله پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس طرحواره‏های ناسازگار اولیه (حیطه جدایی/ طرد): نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی مبتنی بر گوشی هوشمند [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 33-48]
 • عبدلی، فاطمه مدل‌یابی نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی در رابطه علّی معنای زندگی و خوددلسوزی با تحمل پریشانی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]
 • عرب هاشمی، ملیحه بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود مشکلات مربوط به خواب و انزوای اجتماعی در بیماران دارای استومی کلینیک قائم شهر مشهد [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 17-32]
 • عسکری، فهیمه شناسایی رویاهای رایج و رابطه آن‌‌ها با ابعاد نگرش نسبت به رویا در فرهنگ ایران [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 115-124]
 • عیسی زادگان، علی پیش‌بینی نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر بر اساس فرانگرانی، اجتناب تجربه‌ای و سیستم‌های مغزی-رفتاری BIS/BAS [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 91-104]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 207-220]
 • فراهانی، حجت‌اله ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 207-220]
 • فراهانی، حجت‌اله پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس طرحواره‏های ناسازگار اولیه (حیطه جدایی/ طرد): نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی مبتنی بر گوشی هوشمند [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 33-48]
 • فراهانی، حجت‌اله محاسبه و توجیه حجم نمونه در پژوهش های علوم روانشناختی:باکاربرد نرم افزار G*Power [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 221-234]
 • فراهانی، حجت اله گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 177-197]
 • فرحبخش، کیومرث اثربخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روان‏پریشی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 103-113]

ق

 • قربانی اسفیدان، سجاد اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بیش‌فعال [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 17-29]
 • قنبری، سعید وارسی مولفه‌های ذهنی‌سازی در الگوی ارتباطی متاهلین ناراضی ایرانی: تحلیل محتوا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 105-120]

ک

 • کافی، موسی پیش‌بینی خودجرحی بدون قصد خودکشی بر اساس در معرض قرارگرفتن، انتظارات پیامد و خودکارآمدی اجتنابی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 75-87]
 • کریمی، سمیره اثربخشی مواجهه درمانی مداوم بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دختران آزار دیده‌ی جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 59-73]
 • کیان فرید، غزال بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ارزیابی مقیاس ارگاسم [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 165-176]
 • کیهانی، علی اثربخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روان‏پریشی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 103-113]

گ

 • گراوند، هوشنگ مدل‌یابی نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی در رابطه علّی معنای زندگی و خوددلسوزی با تحمل پریشانی [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]
 • گل آوری، ماندانا اثربخشی طرحواره درمانی بر تحمل ابهام و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 125-138]
 • گودرزی، محمود مقایسه ویژگی های شخصیتی و نحوه نگرش به انتخاب همسر در دانشجویان متأهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 31-44]
 • گوهری، سمیرا وارسی مولفه‌های ذهنی‌سازی در الگوی ارتباطی متاهلین ناراضی ایرانی: تحلیل محتوا [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 105-120]

م

 • متقی، شکوفه اثربخشی مواجهه درمانی مداوم بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دختران آزار دیده‌ی جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 59-73]
 • محمدی، اکبر ویژگی‌های روانسنجی پروفایل بهزیستی پرما: ابزاری چند مولفه‌ای برای سنجش شکوفایی مولفه‌ای برای سنجش شکوفایی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 151-164]
 • محمدی، بهاره ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 207-220]
 • مرادی، افسانه اثربخشی مواجهه درمانی مداوم بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دختران آزار دیده‌ی جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 59-73]
 • معتمدی، عبدالله اثربخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روان‏پریشی [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 103-113]
 • مهری نژاد، سید ابوالقاسم اثربخشی درمان شناختی-رفتاری با و بدون نوروفیدبک، و نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی روان‏شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

ن

 • نریمانی، محمد مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت و درمان متمرکز بر هیجان بر تحمل ابهام و حساسیت به تهدید در زنان متأهل مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 77-89]
 • نصرالهی، بیتا بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ارزیابی مقیاس ارگاسم [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 165-176]
 • نصیری، اسمعیل بهبود کیفیت خواب و خلق و خوی بدنسازان با ماساژدرمانی پس از تمرین ورزشی شدید [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 177-187]
 • نیسی، عبدالکاظم شناسایی رویاهای رایج و رابطه آن‌‌ها با ابعاد نگرش نسبت به رویا در فرهنگ ایران [دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 115-124]

و

 • وزیری، شهرام مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی هیجانی بر اجتناب، رضایت زناشویی، مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی جنسی زوجین [دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 61-75]