کسب رتبه «ب» در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398

کسب رتبه «ب» در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت موفق به کسب رتبه «ب» در جدیدترین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم (در سال 1398) شد.

نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی این کمسیون از طریق نشانی https://journals.msrt.ir/  قابل مشاهده و دسترسی است.