نویسنده = محمد رضا شعیری
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی با بینش بالا ، پایین و افراد سالم

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-132

مصطفی طوبائی؛ محمد رضا شعیری؛ غلامحسین قائدی؛ گیتی شمس


2. روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگی‌ها، شیوه محاسبه، تصمیم‌گیری و محدودیت‌ها

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-200

محمدعلی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری


3. بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-28

اکرم برومند؛ محمد علی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری؛ فاطمه مسگریان


4. روائی واعتبار پرسشنامه سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 11-27

لیلا حیدری‌نسب؛ محمود منصور؛ پرویز آزاد فلاح؛ محمد رضا شعیری


5. بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 75-84

نیلوفر قادری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری