اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1538
تعداد پذیرش 424
تعداد عدم پذیرش 861

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 423
تعداد مشاهده مقاله 41475
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40781
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 2237 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1877 روز
درصد پذیرش 28 %