اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1033
تعداد پذیرش 206
تعداد عدم پذیرش 563

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 245
تعداد مشاهده مقاله 79285
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 72102
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1162 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 20 %