اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1475
تعداد پذیرش 420
تعداد عدم پذیرش 821

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 418
تعداد مشاهده مقاله 21629
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19761
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 2257 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1935 روز
درصد پذیرش 28 %