اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1573
تعداد پذیرش 371
تعداد عدم پذیرش 897

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 364
تعداد مشاهده مقاله 156753
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 133681
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 1649 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 842 روز
درصد پذیرش 24 %