اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1437
تعداد پذیرش 409
تعداد عدم پذیرش 796

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 409
تعداد مشاهده مقاله 10580
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10798
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 2297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1866 روز
درصد پذیرش 28 %