اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1086
تعداد پذیرش 225
تعداد عدم پذیرش 579

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 106260
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 93630
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 21 %