اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1580
تعداد پذیرش 432
تعداد عدم پذیرش 883

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 432
تعداد مشاهده مقاله 73722
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 64471
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 2211 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1783 روز
درصد پذیرش 27 %