اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1399
تعداد پذیرش 408
تعداد عدم پذیرش 776

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 408
تعداد مشاهده مقاله 2391
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2218
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 2303 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1865 روز
درصد پذیرش 29 %