کلیدواژه‌ها = سازگاری اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی، ویژگی‌های فردی و خانوادگی آن‌ها با سازگاری اجتماعی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-94

عباس رحیمی‌نژاد؛ محمد خدایاری‌فرد؛ یاسمین عابدینی؛ محسن پاک‌نژاد


2. رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-26

رزیتا امانی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


3. تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 49-56

اکرم مظاهری؛ ایران باغبان؛ مریم فاتحی‌زاده