کلیدواژه‌ها = درمان شناختی رفتاری
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-31

10.22070/13.2.15

مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا شعیری؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ مهتاب رجبی


3. مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی- رفتاری بر پیش بین های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-86

مهدیه ملیانی؛ عباس علی اللهیاری؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ آزاده طاولی