بررسی خشونت خانوادگی در خانواده‌های تهرانی

نویسنده

چکیده

 تحقیق کنونی به عواملی که می‌توانند موجبات خشونت خانوادگی را در خانواده‌های تهرانی سبب شوند، می‌پردازد و این سؤالات را که آیا خشونت خانوادگی با عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نیز شاهد خشونت بودن در دوران کودکی ارتباط دارد، مورد مطالعه قرار می‌دهد. بدین‌‌‌منظور، پرسشنامه‌های پژوهشگر ساخته میان 50 زوج توزیع گردید که به شکل تصادفی، از میان زوجینی که به علت خشونت خانوادگی درخواست طلاق داشتند و به سه دادگاه و نیز پزشکی قانونی مراجعه کرده، انتخاب شده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که مردان، عواملی مانند فقدان ارتباط کلامی و بهانه‌گیری همسرشان درخصوص فرزندان را عمدتاً عوامل مورد اختلاف می‌پنداشتند، در حالی‌که‌ زنان عواملی مانند کنترل بیش از حد همسر، بهانه‌گیری همسر درخصوص غذا و فقدان همکاری همسر در رسیدگی به امور منزل را عوامل مورد اختلاف گزارش کردند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که ارتباط معناداری میان خشونت خانوادگی و عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نیز شاهد خشونت بودن در دوران کودکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violence against Women in Tehrani Families

نویسنده [English]

  • S.S. Pournaghash Tehrani
چکیده [English]

 Domestic violence is considered as one of the most prevalent problems in families around the world that often goes unreported. This phenomenon includes, both, violence against the child and the spouse. In general, the result of most of the studies done in this area indicates that the underlying causes of this phenomenon include socio-cultural, family, and personal factors. In other words, these studies have identified the causes of domestic violence at different levels of the society namely socio-cultural and individual factors which can lead to the occurrence of family violence. Given the importance of domestic violence and its physical and psychological impact on family, the present study attempted to identify the main factors which cause the occurrence of domestic violence in Tehrani families. To do this, researcher-made questionnaires were distributed amongst couples referring to family courts to file for divorce because of domestic violence. Our results showed that men identified factors such as lack of verbal communication and their wife’s complaint’s about children were mostly the main causes of their disagreements. On the other hand, women believed that factors such as husbands’ overprotection, complaint about food and lack of cooperation in house chores were the main causes of disagreements. Furthermore, the obtained results indicated significant relationship between domestic violence and false cultural beliefs. Therefore, the present study showed that in order to explain domestic violence one needs to take into account a variety of factors which is an indication of the complexity of this undesirable phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Violence, False Cultural Beliefs
  • Witnessing Domestic Violence
  • Childhood