دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، پاییز و زمستان 1393 (23) 
6. تأثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 61-70

محسن شکوهی یکتا؛ نیره زمانی؛ مریم محمودی؛ جواد پور کریمی؛ سعید اکبــری زردخانه


10. پیش‌بینی اختلال جسمانی شکل در کودکان دارای اضافه وزن

صفحه 109-120

مهناز علی اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده؛ معصومه تدریس تبریزی


13. MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار

صفحه 147-170

محمدرضا شعیری؛ سهیلا قمیان