نویسنده = علیرضا آقایوسفی
تعداد مقالات: 5
2. سیستم‌های مغزی بازداری و فعال‌سازی رفتاری (BIS/BAS) و برتری نیمکره‌ای در افراد با و بدون آلکسی‌تیمیا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-149

10.22070/cpap.2020.2843

علیرضا آقایوسفی؛ غلامحسین جوانمرد؛ رقیه محمدی قره قوزلو


4. مقایسه اثربخشی دو روش درمان تعامل والد - کودک و مقابله درمانگری مادران بر کاهش شدت مشکلات رفتاری کودکان 3-6 ساله

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-123

10.22070/14.1.111

مریم روشن؛ علیرضا آقایوسفی؛ احمد علیپور؛ اکبر رضایی


5. اثربخشی ساختارگرایی بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-128

10.22070/13.2.115

علیرضا آقایوسفی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهناز علی‌اکبری؛ حمیدرضا حمیدرضا ایمانی‌فر