نویسنده = مختار ملک پور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثربخشی برنامه آموزش مادران و نوجوانان برکاهش مشکلات رفتاری و اجتماعی دختران نوجوان در دوره بلوغ

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-124

10.22070/cpap.2020.2912

لیلا اکرمی؛ مختار ملک‌پور؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی


3. رابطه‌ی بین عاطفه‌ی مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-64

محمد سلطانی‌زاده؛ مختار ملک‌پور؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست


4. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-28

الهام رضایی؛ مختار ملک‌پور؛ حمیدرضا عریضی