کلیدواژه‌ها = آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر کیفیت زندگی زنان باردار نخست

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-75

10.22070/13.2.65

فرشته حقیقت؛ علیرضا مرادی؛ محمدعلی مظاهری؛ صدیقه حنطوش‌زاده؛ عباسعلی الهیاری؛ عباس پسندیده