نویسنده = پرویز آزادفلاح
مقایسه ابعاد شخصیتی آیزنک در افراد دارای چرخه صبحگاهی - شامگاهی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 43-50

10.22070/14.1.43

مهدیس مقصودلو؛ پرویز آزادفلاح؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ روح الله منصوری سپهر


مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی- رفتاری بر پیش بین های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 75-86

مهدیه ملیانی؛ عباس علی اللهیاری؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ آزاده طاولی


«مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-142

مهدیه عطری فرد؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبائی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ مسعود جان بزرگی


بررسی رابطه بین گرایش‌های مذهبی و سالمندی موفق

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 43-56

عبدالله معتمدی؛ جواد اژه‏ای؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا کیامنش