نویسنده = علی فتحی آشتیانی
ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 207-220

10.22070/cpap.2022.14857.1116

بهاره محمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-92

10.22070/cpap.2021.3095

لیلی عباسی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی بین فردی و گروه‌درمانی شناختی – رفتاری در کاهش علائم افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 115-124

10.22070/14.2.115

آزاده طاولی؛ عباسعلی اللهیاری؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهدیه ملیانی


اثربخشی ساختارگرایی بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 115-128

10.22070/13.2.115

علیرضا آقایوسفی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهناز علی‌اکبری؛ حمیدرضا حمیدرضا ایمانی‌فر


مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی- رفتاری بر پیش بین های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 75-86

مهدیه ملیانی؛ عباس علی اللهیاری؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ آزاده طاولی


اثزبخشی زوج درمانی رفتاری در بهبود عملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناشویی در بین زوجین دارای عضو معتاد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 117-126

نجمه مهدی زاده؛ علی اکبر سلیمانی؛ علی فتحی آشتیانی